תכניות המכירה שמבוצעות בחברת איי.בי.אר מהוות נדבך משמעותי בארגז הכלים של משווק הדירות. תכניות המכירה מאפשרות להבין בצורה ברורה וחד משמעית את יחסי הגדלים בין החללים והקשר בניהם. היכולת לזהות במבט אחד את כל הארטיקולציה בדירה מאפשרת לצופה לקבל החלטה לקניה באופן מהיר ומבוסס יותר
עוד דוגמאות לתכניות מכירה ניתן לראות באתר החברה איי.בי.אר